Kronika

Nowy design witryny internetowej

Realizacja kolejnego założenia „Strategii rozwoju firmy FORSYS Sp. z o.o.”

Stworzenie nowego logotypu firmy

Zrealizowanie kolejnych założeń „Strategii rozwoju firmy FORSYS Sp. z o.o.”

Stworzenie „Strategii rozwoju firmy FORSYS Sp. z o.o. w latach 2016-2019.”

Inicjacja procesu wdrożenia Jej w organizacji
2016

Nastąpiło zwiększenie kapitału zakładowego spółki FORSYS Sp. z o.o. do 900.000 zł

Spółka Forsys Sp. z o.o. S.K.A zostaje włączona w skrukturę FORSYS Sp. z o.o.

Realizacja złożonego i znaczącego Projektu

„Modernizacja i optymalizacja pracy osadników wtórnych na Oczyszczalni Ścieków w Oławie”

Wdrożenie systemu klasy MES dla Elecrolux

Opracowanie nowego produktu

System klasy MES
2015

Udział w Projekcie

Modernizacja Tłoczni Gazu w Żuchlowie
2014

Udział w Projekcie

Włączenie sprężarki gazu kwaśnego do systemu sterowania w Kopalni Gazu Ziemnego i Ropy Naftowej w Zielinie

Realizacja skomplikowanego i wymagającego zadania

„Wdrożenie autorskiego systemu telemetrii studni podciśnieniowych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji na Oczyszczalni Ścieków w Oławie”

Realizacja Projektu

„Modernizacja systemu opomiarowania stacji redukcyjno-pomiarowych w Gaz-System”
2013

Rozwój firmy powoduje powstanie spółek

Forsys Sp. z o.o. i Forsys Sp. z o.o. S.K.A
2012

Ważny projekt w historii firmy:

„Wdrożenie telemetrii i telestrowania pracą Przepompowni ścieków i Stacji uzdatniania wody”
2010

Firma rozpoczyna działalność pod nazwą Forsys-Marcin Karaśkiewicz i Forsys-Andrzej Sobera

2007