REALIZACJA: 2016r.

 • Weryfikacja wydajności Systemu Linii produkcyjnej w części technologicznej oraz montażowej poprzez konfekcjonowanie ich w czasie rzeczywistym
 • Zaprojektowanie Systemu Monitoringu i wizualizacji stanu pracy maszyn
 • Zaimplementowanie mechanizmów wyliczania najważniejszych współczynników charakterystycznych dla linii technologicznych i montażowych (np. licznik sztuk, OEE, wydajność, dostępność, czasy cyklu, czasy pracy, czasy przezbrojeń, czasy awarii, etc.)
 • Stworzenie Systemu Monitoringu zużycia energii elektrycznej i powietrza technologicznego
 • Opracowanie raportów dotyczących wydajności linii w ujęciu zmianowym oraz okresowym
 • Stworzenie stron sieci WEB prezentujących podstawowe współczynniki pracy wyświetlanych na monitorach zlokalizowanych przy poszczególnych liniach produkcyjnych
 • Wdrożenie kompleksowego Systemu MES
 • Przeprowadzenie testów poprawności zaimplementowanego Systemu Monitoringu Produkcji
 • Opracowanie dokumentacji powykonawczych i instrukcji obsługi.

KORZYŚCI WDROŻENIA

 • Uzyskanie jednolitego systemu prezentacji danych pochodzących z linii technologicznych i montażowych
 • Możliwość wykrywania “wąskich gardeł”
 • Korzystanie z funkcjonalności automatycznego generowania raportów produkcyjnych za wybrany okres
 • Uzyskanie szybkiego dostępu do podglądu podstawowych współczynników stanu linii z poziomu dowolnego komputera czy urządzenia mobilnego w zakładzie Electrolux w Oławie.
© Forsys
design by:
Proformat