REALIZACJA: 2014r.

  • Opracowanie rozbudowy Systemu informatycznego monitoringu wielkości hydrologicznych będących w administracji RZGW we Wrocławiu
  • Implementacja nowej struktury systemu informatycznego monitoringu wielkości hydrologicznych – stanu poziomu wód na obiektach hydrologicznych
  • Wdrożenie aplikacji prezentującej dane dotyczące stanu poszczególnych urządzeń wchodzących w skład danego obiektu hydrologicznego
  • Dodanie do Systemu funkcjonalności dotyczących raportów okresowych generowanych ręcznie i automatycznie na koniec miesiąca
  • Zaimplementowanie redundancji komunikacji dla zbiorników retencyjnych
  • Wykonanie prac serwisowych Systemu Monitoringu wielkości hydrologicznych
  • Automatyzacja niezbędnej infrastruktury w oparciu o platformę SCADA – Wonderware
  • Implementacja w Systemie możliwości podglądu Systemu monitoringu wizyjnego – kamer
  • Przeprowadzenie testów wdrożonych nowych funkcjonalności
  • Opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej
© Forsys
design by:
Proformat