REALIZACJA: 2016r.

 • Dostawa i montaż kompletnych szaf sterujących Kompostownią
 • Konfiguracja falowników do pracy z silnikami i sterownikami PLC
 • Opracowanie algorytmów sterowania instalacją Kompostowni
 • Oprogramowanie algorytmów sterowania instalacją Kompostowni
 • Uruchomienie i testy funkcjonalne zmodernizowanego systemu automatyki
 • Opracowanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji obsługi automatyki

KORZYŚCI WDROŻENIA

 • Automatyzacja procesów pracy Oczyszczalni
 • Poprawa efektywności ekonomicznej pracy Oczyszczalni
 • Weryfikacja stanu pracy poszczególnych elementów Systemu Oczyszczalni
 • Archiwizowanie parametrów pracy Systemu Oczyszczalni
 • Efektywne zarządzanie utrzymaniem ruchu pracy Oczyszczalni
© Forsys
design by:
Proformat