REALIZACJA: 2011-2014r.

  • Opracowanie interfejsu użytkownika
  • Implementacja warstwy komunikacyjnej pomiędzy analizatorem i PC
  • Dostosowanie aplikacji do rozwiązań mobilnych
  • Realizacja testów funkcjonalnych aplikacji
  • Stworzenie narzędzi wspomagających wdrożenie i utrzymanie produktu
© Forsys
design by:
Proformat