REALIZACJA: 2016r.

  • Dostawa sterownika ATyS C30 wraz z urządzeniami peryferyjnymi
  • Dobór parametrów sterowania obiektowym agregatem prądotwórczym
  • Opracowanie na obiekcie Oczyszczalni oprogramowania sterownika
  • Implementacja na obiekcie Oczyszczalni oprogramowania sterownika
  • Weryfikacja poprawności wdrożonego rozwiązania

KORZYŚCI WDROŻENIA

  • Zapewnienie awaryjnego zasilania dla procesów Oczyszczania ścieków
  • Poprawa bezpieczeństwa w zakresie dywersyfikacji zapewnienia energii elektrycznej
  • Zagwarantowanie awaryjnej dostawy energii elektrycznej
© Forsys
design by:
Proformat