REALIZACJA: 2016r

  • Opracowanie dokumentacji wykonawczej dla zadania Modernizacji kompostowni ścieków
  • Opracowanie schematów elektrycznych planowanej inwestycji
  • Opracowanie rozwiązań technicznych szaf automatyki
  • Opracowanie algorytmów sterowania Kompostownią.

KORZYŚCI WDROŻENIA

  • Uzyskanie wiedzy przez inwestora o potencjalnej wielkości planowanej inwestycji
  • Dokładna wiedza inwestora o potencjalnym rozwiązaniu technicznym
© Forsys
design by:
Proformat