REALIZACJA: 2014r.

  • Zaprojektowanie automatyki i sterowania pracą Pompowni
  • Dostawa, prefabrykacja szaf sterowniczych
  • Montaż i uruchomienie szaf sterowniczych

KORZYŚCI WDROŻENIA

  • Poprawa gospodarki energetycznej pracy Pompowni
  • Monitorowanie parametrów wydajnościowych
  • Efektywne i skuteczne zarządzanie utrzymaniem ruchu
© Forsys
design by:
Proformat