REALIZACJA: 2012r.

  • Dostawa, prefabrykacja szaf sterowniczych dla pompowni
  • Włączenie szaf do systemu monitoringu ZGK Kąty Wrocławskie
  • Uruchomienie lokalnych systemów sterowania
  • Zestawienie toru transmisyjnego pomiędzy stacją bazową i przepompowniami ścieków
  • Wykonanie obrazów synoptycznych

KORZYŚCI WDROŻENIA

  • Poprawa gospodarki energetycznej ZGK Kąty Wrocławskie
  • Monitorowanie wydajności ZGK Kąty Wrocławskie
  • Efektywne zarządzanie utrzymaniem ruchu
© Forsys
design by:
Proformat