REALIZACJA: luty – czerwiec 2018 r.

 • Demontaż instalacji i urządzeń elektrycznych
 • Modernizacja oświetlenia zewnętrznego obiektu
 • Projekt i wykonanie rozdzielnicy głównej obiektu NN, 400 V, 108 kW
 • Montaż i uruchomienie układu kompensacji mocy biernej
 • Projekt i wykonanie szafy sterowniczej i lokalnych paneli sterowania
 • Montaż i uruchomienie aparatury pomiarowej i analitycznej
 • Opracowanie i implementacja algorytmów sterujących automatyczną pracą instalacji oczyszczania ścieków w rozproszonym środowisku Siemens S7-1200
 • Wykonanie aplikacji nadrzędnego systemu sterowania SCADA w środowisku Asix Evo
 • Integracja systemu sterowania z systemami innych dostawców
 • Prace rozruchowe
 • Wykonanie instalacji telewizji dozorowej CCTV
© Forsys
design by:
Proformat