REALIZACJA: marzec-listopad 2018r.

  • Modernizacja głównego zasilania elektrycznego obiektu
  • Projekt i wykonanie rozdzielnicy głównej obiektu NN, 400 V, 125 kW
  • Projekt i wykonanie szafy sterowniczej oraz lokalnych paneli sterowania
  • Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego obiektu
  • Implementacja algorytmów sterujących automatyczną pracą instalacji oczyszczania ścieków w rozproszonym środowisku Siemens S7-1200.
  • Wykonanie aplikacji nadrzędnego systemu sterowania SCADA w środowisku Asix Evo
  • Integracja systemu sterowania z systemami innych dostawców
  • Prace rozruchowe
© Forsys
design by:
Proformat