REALIZACJA: wrzesień-listopad 2018

  • Demontaż instalacji urządzeń elektrycznych
  • Modernizacja głównego zasilania elektrycznego obiektu
  • Projekt i wykonanie rozdzielnicy głównej obiektu NN, 400 V, 92 kW
  • Montaż i uruchomienie układu kompensacji mocy biernej
  • Projekt i wykonanie szafy sterowniczej oraz lokalnych paneli sterowania, wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych w budynku technicznym.
  • Montaż i uruchomienie aparatury pomiarowej i analitycznej
  • Opracowanie i implementacja algorytmów sterujących automatyczną pracą instalacji oczyszczania ścieków w środowisku Siemens S7-1200
  • Wykonanie aplikacji nadrzędnego systemu sterowania SCADA w środowisku Asix Evo
  • Integracja systemu sterowania z systemami innych dostawców
  • Prace rozruchowe
© Forsys
design by:
Proformat