REALIZACJA: 2014r – 2015r.

 • Wymiana głównego transformatora SN/NN na jednostkę 400 KVA
 • Modernizacja rozdzielnicy SN/20KV
 • Budowa linii zasilających i sterowniczych
 • Wykonanie oświetlenia obiektów i terenu
 • Wykonanie i dostaw rozdzielnicy głównej NN o mocy przyłączeniowej 165KW, wraz z włączeniem do systemu SCADA
 • Dostawa i montaż rozdzielnic obiektowych
 • Dostawa i montaż szafy sterowniczej
 • Dostawa i montaż aparatury pomiarowej i analitycznej
 • Opracowanie i implementacja algorytmów sterujących pracą instalacji technologicznej w sterowniku PLC GE RX3i
 • Wykonanie aplikacji SCADA w środowisku GE Cimpliciity (2500 zmiennych)
 • Integracja systemu sterowania z systemami innych dostawców
 • Prace rozruchowo

KORZYŚCI WDROŻENIA

 • Automatyzacja procesów pracy Oczyszczalni
 • Poprawa efektywności ekonomicznej pracy Oczyszczalni
 • Weryfikacja stanu pracy poszczególnych elementów Systemu Oczyszczalni
 • Archiwizowanie parametrów pracy Systemu Oczyszczalni
 • Efektywne zarządzanie utrzymaniem ruchu pracy Oczyszczalni
© Forsys
design by:
Proformat