REALIZACJA: 29.08.2014 – 29.08.2016r.

  • Realizowanie cyklicznych przeglądów urządzeń zainstalowanych na Tłoczniach
  • Weryfikacja nieprawidłowości funkcjonowania falowników
  • Weryfikacja poprawności pracy poszczególnych klimatyzatorów
  • Realizowanie bieżących napraw i usuwanie usterek poszczególnych urządzeń

KORZYŚCI WDROŻENIA

  • Zapewnienie ciągłej pracy falowników i klimatyzatorów
  • Ograniczenie kosztów pracy tłoczni poprzez optymalizację kosztów przeglądów i serwisu
© Forsys
design by:
Proformat