REALIZACJA: sierpień-listopad 2018r.

  • Opracowanie projektów wykonawczych szaf/rozdzielnic zasilających i sterowniczych wraz z podłączeniem urządzeń obiektowych oraz włączeniem do systemu DCS
  • Wykonanie rozdzielnicy na 400 VAC, 70 kW
  • Wykonanie szafy sterowniczej AKP
  • Prace montażowe w branży elektrycznej i AKP
  • Wykonanie systemu sterowania pracą stacji uzdatniania wody pod kontrolą redundantnego sterownika GE RX3i w powiązaniu z istniejącym systemem DCS
  • Wykonanie aplikacji w systemie DCS GE Proficy Process System
  • Prace rozruchowe
© Forsys
design by:
Proformat