REALIZACJA: marzec – listopad 2013r

  • Opracowanie projektu wykonawczego systemu opomiarowania, telemetrii oraz ochrony obiektu stacji LNG (Liquefied Natural Gas) Chorzele.
  • Wykonanie lokalnego systemu zbierania danych pomiarowych ze instalacji LNG, stacji redukcyjno-pomiarowej, kotłowni oraz wymiennika chłodu.
  • Wdrożenie systemu telemetrii i archiwizacji danych pomiarowych na oddalonej stacji systemu SCADA. Wykonanie systemu telewizji przemysłowej.

KORZYŚCI WDROŻENIA

  • Zapewnienie dostępu do bieżących i historycznych danych pomiarowych z obiektu, w tym do obrazu z kamer przemysłowych.
  • Informowanie obsługi poprzez SMS oraz e-mail, o stanach alarmowych, w szczególności o niskim poziomie LNG w zbiornikach magazynowych.
© Forsys
design by:
Proformat