REALIZACJA: 2016r

  • Zaprojektowanie kompletnej szafy sterującej Stacją Uzdatniania Wody zgodnie ze specyfikacją technologiczną SUW
  • Kompletacja urządzeń, prefabrykacja szafy sterowniczej na obiekcie wraz z wykonaniem okablowania instalacji technologicznej
  • Zaimplementowanie algorytmów sterowania zgodnymi z wymaganiami Zamawiającego
  • Kompleksowe uruchomienie automatyki SUW
  • Przeprowadzenie testów i pomiarów elektrycznych instalacji
  • Opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi automatyki SUW

KORZYŚCI WDROŻENIA

  • Automatyzacja procesów pracy SUW
  • Weryfikacja stanu pracy poszczególnych elementów SUW
  • Archiwizowanie parametrów pracy SUW
  • Efektywne zarządzanie utrzymaniem ruchu pracy SUW
© Forsys
design by:
Proformat