REALIZACJA: 2012 – 2013r

  • Wykonanie przeglądów okresowych
  • Usuwanie awarii
  • Programowanie sterowników PLC
  • Utrzymanie paneli operatorskich, systemów wizualizacji i archiwizacji danych pomiarowych
  • Serwis aparatury pomiarowej, sygnalizacyjnej i wykonawczej
© Forsys
design by:
Proformat