REALIZACJA: 2019r.

  • Dostawa i montaż analizatora żelaza
  • Dostawa i montaż analizatora manganu
  • Dostawa i montaż sond do sygnalizacji poziomu wody w filtrach katalitycznych
  • Dostosowanie analizatora pH do pomiaru temperatury
  • Rozbudowa systemu SCADA o zdalne sterowanie mieszadłami polimeru
  • Doprowadzenie sygnałów ze stacji flokulanta do systemu SCADA,
  • Przeprowadzenie szkolenia i opracowanie instrukcji w zakresie obsługi pieca i instalacji c.o.
  • Wykonanie prac elektrycznych i AKPiA dla powyższego zakresu
  • Wykonanie prac programistycznych w sterownikach PLC Siemens S7-300, panelu operatorskim oraz aplikacji systemu SCADA Siemens WinCC dla powyższego zakresu
  • Uzupełnienie operatu kolaudacyjnego
© Forsys
design by:
Proformat