REALIZACJA: 2011r.

  • Opracowanie projektu aplikacji odczytującej i archiwizującej dane pobierane z laserowego detektora odległości
  • Implementacja oprogramowania
  • Uruchomienie aplikacji
© Forsys
design by:
Proformat