REALIZACJA: 2011r.

  • Dostawca i kompletacja elementów rozdzielni elektrycznej
  • Oprogramowanie sterownika PLC i panelu operatorskiego
  • Stworzenie systemu alarmów za pośrednictwem SMS
  • Uruchomienie systemu automatyki
© Forsys
design by:
Proformat