REALIZACJA: 2014r.

  • Dostawa i komplementacja elementów rozdzielni elektrycznej
  • Zaprogamowanie sterownika PLC
  • Uruchomienie panelu operatorskiego
  • Obsługa alarmów za pomocą powiadomień SMS

KORZYŚCI WDROŻENIA

  • Poprawa gospodarki energetycznej Stacji Uzdatniania Wody
  • Monitorowanie wydajności SUW
  • Efektywne zarządzanie utrzymaniem ruchu
© Forsys
design by:
Proformat