REALIZACJA: 2016r.

  • Demontaż istniejącego Systemu BMS
  • Zaprojektowanie i wdrożenie nowego Centralnego Systemu BMS
  • Centralny System zintegrował systemy energetyczne, klimatyzacyjne, wentylacyjne, CCTV, system sygnalizacji pożaru
  • Zaprojektowanie systemu wizualizacji i sterowania dla 3000 zmiennych
  • Zaprojektowanie i uruchomienie aplikacji umożliwiającej powiadomienia SMS o występujących alarmach
  • Wdrożenie systemu wizualizacji, archiwizacji i zdalnego sterowania opartego na rozwiązaniu Asix-Evo w układzie dwóch redundatnych serwerów
  • Warstwa sprzętowa zawierała dostawę i implementację sterowników Astraada
  • Zintegrowane również zostały systemy antywłamaniowe zainstalowane w oddalonych obiektach Inwestora: radary Indra Thales oraz Lotnicze Systemy Radionawigacyjne DVOR-IR oraz DVOR-LOC

KORZYŚCI WDROŻENIA

  • Zapewnienie bezpiecznego i sprawnego systemu zarządzania poszczególnymi systemami obiektu WK
  • Możliwość sprawnego reagowania w przypadku alarmów – powiadomienia SMS
  • Uzyskanie jednolitego systemu prezentacji danych zarządzania instalacjami Wieży Kontroli Lotów
  • Korzystanie z funkcjonalności automatycznego generowania raportów
© Forsys
design by:
Proformat