REALIZACJA: 2016r.

 • Demontaż istniejącego Systemu BMS
 • Zaprojektowanie i wdrożenie nowego Centralnego Systemu BMS
 • Centralny System zintegrował systemy energetyczne, klimatyzacyjne, wentylacyjne, CCTV, system sygnalizacji pożaru
 • Zaprojektowanie systemu wizualizacji i sterowania dla 3000 zmiennych
 • Zaprojektowanie i uruchomienie aplikacji umożliwiającej powiadomienia SMS o występujących alarmach
 • Wdrożenie systemu wizualizacji, archiwizacji i zdalnego sterowania opartego na rozwiązaniu Asix-Evo w układzie dwóch redundatnych serwerów
 • Warstwa sprzętowa zawierała dostawę i implementację sterowników Astraada
 • Zintegrowane również zostały systemy antywłamaniowe zainstalowane w oddalonych obiektach Inwestora: radary Indra Thales oraz Lotnicze Systemy Radionawigacyjne DVOR-IR oraz DVOR-LOC

KORZYŚCI WDROŻENIA

 • Zapewnienie bezpiecznego i sprawnego systemu zarządzania poszczególnymi systemami obiektu WK
 • Możliwość sprawnego reagowania w przypadku alarmów – powiadomienia SMS
 • Uzyskanie jednolitego systemu prezentacji danych zarządzania instalacjami Wieży Kontroli Lotów
 • Korzystanie z funkcjonalności automatycznego generowania raportów
© Forsys
design by:
Proformat