REALIZACJA: 2012r.

  • Włączenie 3 tłoczni Unicol do systemu monitoringu
  • Oprogramowanie 21 Tłoczni ścieków
  • Oprogramowanie i uruchomienie 4 przepompowni ścieków
  • Włączenie obiektów do systemu monitoringu
  • Uruchomienie lokalnych systemów sterowania
  • Zestawienie toru transmisyjnego pomiędzy stacją bazową i Przepompowniami ścieków
  • Wykonanie obrazów synoptycznych

KORZYŚCI WDROŻENIA

  • Poprawa gospodarki energetycznej Pompowni
  • Monitorowanie wydajności pracy Pompowni
  • Efektywne zarządzanie utrzymaniem ruchu
© Forsys
design by:
Proformat