REALIZACJA: 2016r

 • Opracowanie koncepcji technicznej komunikacji i monitoringu Agregatów prądotwórczych zasilanych biogazem.
 • Implementacja szafy sterowniczej umożliwiającej agregację sygnałów komunikacji z następującymi urządzeniami:
  • dwoma agregatami prądotwórczymi
  • sześcioma licznikami energii cieplnej
  • dmuchawą biogazu
  • osuszaczem biogazu
  • odsiarczalnikiem
 • Dostawa i uruchomienie w Stacji w pomieszczeniu Dyspozytorni
 • Opracowanie i wdrożenie systemu SCADA opartego o pakiet Asix.Evo
 • Implementacja funkcjonalności wysyłania SMS z alarmami z poziomu systemu SCADA
 • Uruchomienie i testy funkcjonalne

KORZYŚCI WDROŻENIA

 • Zapewnienie ciągłego monitoringu dwóch agregatów zasilanych biogazem
 • Umożliwienie archiwizacji danych monitorowanych agregatów.
 • Poprawa bezpieczeństwa poprzez implementację funkcjonalności wysyłania SMS
© Forsys
design by:
Proformat