REALIZACJA: 2014 – 2016r.

 • Opracowanie koncepcji włączenia kotłów do systemu DCS w branży AKPiA
 • Opracowanie projektu wykonawczego włączenia kotłów do systemu DCS
 • Dobór urządzeń pomiarowych na instalacji technologicznej kotłów
 • Projekt szaf sterowniczych dla lokalnego układu sterownia kotłami
 • Projekt włączenia lokalnego sterowania do istniejącego systemu DCS

Implementacja sterowania opartego o sterowniki Siemens S7 300 i S7 400:

 • Sterowanie łańcuchami zabezpieczeń kotłów
 • Integracja managerów palników w systemi sterownia
 • Opomiarowanie i sterowanie ekonomizerami kotłów
 • Systemy odsalania i odmulania kotłów
 • Sterowanie pompami zasilającymi
 • Sterowanie stacją redukcji pary
 • Sterowanie rozdzielaczem pary
 • Opracowanie sterowania Odgazowywaczem pary

KORZYŚCI WDROŻENIA

 • Rozbudowa systemu sterowania DCS
 • Poprawa bezpieczeństwa poprzez wdrożenie sterowonia poszczególnymi elementami kotłowni
© Forsys
design by:
Proformat