REALIZACJA: 2016r.

  • System SCADA (13100 zmiennych) wykonany w środowisku Cimplicity
  • Opracowanie i zapewnienie monitoringu i sterowania pracą 7 Stacji uzdatniania wody
  • Stworzenie i wdrożenie monitoringu i sterowania 57 Przepompowni ścieków
  • Implementacja monitoringu i sterowania Pompownia podciśnieniową
  • Zapewnienie monitoringu i sterowania 814 Studniami podciśnieniowymi

KORZYŚCI WDROŻENIA

  • Umożliwienie prowadzenia bieżących analiz stanu pracy obiektów ZGK Kąty Wrocławskie
  • Poprawa efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa ZGK Kąty Wrocławskie
  • Archiwizowanie parametrów obiektów zarządzanych przez ZGK Kąty Wrocławskie
© Forsys
design by:
Proformat